За нас

​Поглед в миналото

 

МТ&M Колеж е създаден през 1993 година по силата на междуправителствено споразумение между Кралство Дания и Република България. С решение на Народното събрание от 2001 г. колежът получава статут на автономно висше учебно заведение за подготовка на специалисти в образователна степен „професионален бакалавър“.  От 1993-година ние предоставяме  качествено обучение ориентирано към практиката по специалността „Маркетинг” , а от 2013-та и по специалността „Предприемачество“.


„Не за училището, а за живота учим”


Римският философ, писател и държавник Луций Аней Сенека е казал  „Non scholae, sed vitae discimus” или в превод на български „Не за училището, а за живота учим”. Именно тази мисъл, изречена преди хиляди години, отговаря на възгледи на МТ&М Колеж. Ние се стремем да изградим специалисти, които да придобият  компетенции, служещи им в практиката и живота.

 
Наръчник за описание, приложение и управление на система за управление и подобряване на качеството на обучение (СУПКО)

Narachnik_Opisanie_Prilogenie_Upravlenie_Sistema_Podobrqvane_Kachestvo.pdfNarachnik_Opisanie_Prilogenie_Upravlenie_Sistema_Podobrqvane_Kachestvo.pdf


СУПКО - презентация

Вътрешни нормативни документи

Правилник за устройството и дейността - Pravilnik_Uctroictvo_Deinoct_College.pdfPravilnik_Uctroictvo_Deinoct_College.pdf

Стратегия за развитие - Strategicheski_Plan_MTM_College.pdfStrategicheski_Plan_MTM_College.pdf

План за Европейско развитие - Plan_EU_Razvitie.pdfPlan_EU_Razvitie.pdf

Правилник за организация на Учебната дейност - Pravilnik_Organizaciq_Uchebnata_Deinost.pdfPravilnik_Organizaciq_Uchebnata_Deinost.pdf

Научноизследователска и учебно-приложна дейност - Nauchnoizsledovatelska_Uchebno_Prilogna_Dejnost.pdfNauchnoizsledovatelska_Uchebno_Prilogna_Dejnost.pdf

Правилник за развитие на академичния състав - Pravilnik ZRSRB_Nauchni_Stepeni.pdfPravilnik ZRSRB_Nauchni_Stepeni.pdf

Правилник на комисията по учебната дейност и образователна политика - Pravilnik_Komisia_Uchebna_Dejnost_Obrazovatelna_Politika.pdfPravilnik_Komisia_Uchebna_Dejnost_Obrazovatelna_Politika.pdf

Правилник за атестиране на академичния състав - Pravilnik_Atestirane_Akademichniq_Sastav.pdfPravilnik_Atestirane_Akademichniq_Sastav.pdf

Етичен кодекс - Etichen_Kodeks.pdfEtichen_Kodeks.pdf

Статут на център за оценяване и кариерно развитие - Statut_Centar_Ocenjavane_Karierno razvitie_MTM_College.pdfStatut_Centar_Ocenjavane_Karierno razvitie_MTM_College.pdf

Система за учебни практики и стажове - Sistema_Uchebni_Praktiki_Stagove.pdfSistema_Uchebni_Praktiki_Stagove.pdf

Статут на център по проектен мениджмънт и предприемачество - Statut_Centar_Proekten_Management_Predpriemachectvo.pdfStatut_Centar_Proekten_Management_Predpriemachectvo.pdf

Статут на учебно-изследователска лаборатория по приложни иновации, креативност и предприемачество - Statut_Uchebno_Izcledovatelcka_Laboratorija_DAKEL_MTM_College.pdfStatut_Uchebno_Izcledovatelcka_Laboratorija_DAKEL_MTM_College.pdf

Наредба за издателската дейност и формирането на издателски фонд - Naredba_Izdatelskata_Dejnost_Formirane_Izdatelski_Fond.pdfNaredba_Izdatelskata_Dejnost_Formirane_Izdatelski_Fond.pdf

Пълният набор от вътрешни нормативни документи е на разположение в Библиотеката.