Студентски съвет

Студентският съвет в МТ&М Колеж се ръководи от собствен правилник и участва във всички органи на управление. Трима негови представители присъстват на заседанията на Академичния съвет в Колежа.

Съветът решава основно въпроси свързани със студентския живот и предлага идеи на ръководството. В състава му влизат по двама представители от всеки курс.

За спортната програма отговаря организатор, който управлява дейностите по няколко вида спорт - футбол, волейбол, баскетбол и ски.