Преподавателски екип

Заедно с обучението, насочено към практиката, МТ&М Колеж залага и на високоспециализиран екип от преподаватели. Той е сплав от професори и доценти с дългогодишен опит, както и по-млади асистенти. Академичните длъжности се заемат след конкурс и избор. Всички основни курсове в Колежа се водят само от хабилитирани преподаватели.


СЪСТАВ НА КАТЕДРИ КМТМ​​


Обмен на преподаватели

Преподавателите, както и студентите, могат да обменят знания и умения чрез програмата „Еразъм”, а също така и с всички университети-партньори на МТ&М Колеж. Всяка година биват канени гост-преподаватели, а най-известният сред тях е проф. Синиша Зарич от Сърбия. Той води часове в университетите на ОНН в Коста Рика и в Болоня. У нас той преподава Събитиен мениджмънт и Маркетинг на събитията. 


СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми колеги,

Каним Ви да вземете участие с публикации в  списание «Russian Journal of Management», в редакционния съвет на което от тази година е включен представител на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг (доц. д-р М. Данчева). Мисията на списанието е да съдейства за активното публикуване от страна на научните работници и професорско-преподавателския състав на висшите училища. Списанието има печатна и електронна версия, което позволява оперативното му  включване в различни, в това число и международни бази с научна информация. Рубриките на списанието обхващат различни аспекти на мениджмънта: стратегически мениджмънт, управление на знанията и компетенциите, корпоративно управление, държавно и общинско управление, финансов мениджмънт, управление на проекти, иновационен мениджмънт, маркетинг и логистика, управление на персонала, управление на качеството, информационни технологии в управлението, чуждестранен опит в мениджмънта и др.

Периодичността е 4 броя годишно, индекс ISSN 2409-6024. Адресът на списанието е http://www.naukaru.ru/journal/editorial/Menedgment, където можете да се запознаете с изискванията към публикациите.

«Russian Journal of Management» е включен в американската база данни на периодични и продължаващи издания Ulrich's, както и в норвежката база данни по хуманитарни и социални науки - ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

Материалите за публикуване могат да бъдат предавани на англииски или руски език в катедра „Маркетинг и търговия” (Ани Брезоева). Очакваме Вашата активност.

      

                                               От Ръководството на катедра „Маркетинг и търговия”

​​