Контакти

Адрес:
Ул. "Софийски герой" №1, ет.5
1612 София, България
Бизнес Център Прима
 
Информационен Център
Тел.: +359 2 4456 148
Мобилен: +359 889 869 400
Факс: +359 2 4456145
e-mail адрес: info@mtmcollege.bg 
 
Учебен Център:
e-mail адрес: vania_andreeva@mtmcollege.bg
 
IT Академия:
+359 2 4456149
e-mail адрес: svetoslav_sekiranski@mtmcollege.bg 
 
Кариерен Център:
+359 2 4242462
+359 887 521 789
+359 887 910 581
e-mail адрес: career@mtmcollege.bg