Качество на обучението

​Aкредитирани


МТ&M Колеж е акредитиран към Националната агенция за оценяване за срок от 4 години с решение на НАОА от 27.09.2012 г. При нас действа системата за управление на качеството ISO  9001:2008 година. В МТ&M Колеж  работим в съответствие с европейските норми за предоставяне на обществения продукт „образование“. Стремим се да комбинираме най-добрите практики от подходите за управление на качеството.


Преподавателски екип


Kачественото обучение, насочено към практиката, МТ&M Колеж осигурява с   висококвалифициран и отзивчив преподавателски екип.


Високо ценени


През 2010 година официалното представителство на Съвета на Европейската научна и
културна общност връчи отличието „Златна книга” на МТ&M - София за “Завоюван висок престиж и обществено признание, както и за принос към българското висше образование”.

Наградата е съпроводена със “Златен печат” за „Европейски мениджмънт във висшето образование”. С него се подпечатват всички важни документи на Колежа в кореспонденция с институции в страната и чужбина.


Модерно обучение


МТ&М Колеж е отворен към новите технологии и предлага модерно обучение на своите възпитаници чрез онлайн платформата ДАКЕЛ (Директория за Активиране на Креативната Енергия на Личността). Порталът служи за по-добрата комуникация между студенти и преподаватели, като в него могат да се поставят конкретни работни задачи и оценки. Благодарение на личните си профили всички участници в учебния процес имат достъп до провежданите курсове и дисциплини в Колежа. Платформата ДАКЕЛ представя възможност освен за бързо оценяване, но и за достъп до материали и изпращане на онлайн анкети.