Качество на обучението

​Aкредитация


МТ&M Колеж е акредитиран от Националната агенция за оценяване за срок от 5 години с решение на НАОА от 07.12.2017 г, валидно до 07.12.2022 г., при оценка 7.59. При нас действа системата за управление на качеството "СУПКО". В МТ&M Колеж  работим в съответствие с европейските норми за предоставяне на обществения продукт „образование“. Стремим се да прилагаме най-добрите практики за управление на качеството.

 

Преподавателски екип
 
Преподавателският екип е съставен от преподаватели с високи академични степени и от активни практици, което е един добър баланс между академична теоритичност и практически насочена експлоатация на знанията.
Преподавателският екип е висококвалифициран и отзивчив към студентите.
 
Награди за заслуги
 
2010 – Отличие „Златна книга”, връчено от Европейската научна и културна общност за
„Завоюван висок престиж и обществено признание , какво и за принос към българското висше образование.
Наградата е съпроводена със  „Златен печат” за „Европейски мениджмънт във висшето образование.”
 
 New Project.png
 
 
Модерно обучение
 
В колеж по МТМ се използват инновативни методи и техники на обучение, провокиращи креативността на нашите студенти.
 
Притежаваме модерни дигитално оборудвани зали, придружени от вдъхновяваща гледка.
 
zala11.jpg43178866_304737657006350_420413840136601600_n.jpg


 
В сградата на колежа имаме директна връзка с представители на бизнеса, които ни партнират в стажантските програми и реализацията на нашите студенти.
 

 

МТ&М Колеж е отворен към новите технологии и предлага модерно обучение на своите възпитаници чрез онлайн платформата ДАКЕЛ (Директория за Активиране на Креативната Енергия на Личността). Порталът служи за по-добрата комуникация между студенти и преподаватели, като в него могат да се поставят конкретни работни задачи и оценки. Благодарение на личните си профили всички участници в учебния процес имат достъп до провежданите курсове и дисциплини в Колежа. Платформата ДАКЕЛ представя възможност освен за бързо оценяване, но и за достъп до материали и изпращане на онлайн анкети.