Такси за обучение

Семестриалните такси в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг се приближават до тези на държавните училища. Таксата през учебната 2017/2018 година за студенти I курс редовно обучение е около 850 лв., а за задочно обучение е около 800 лв. На място в Колежа се получава информация за точния размер на таксата.


​Ние гарантираме постоянство на сумата през целия курс на обучение.​​​