Прием 2017

МТ&M Колеж е предпочитаното висше училище за млади хора, които от гледна точка на своите убеждения и представи:

 

  • Приемат, че в частните висши училища преподавателите обръщат по-голямо внимание на подготовката на студентите;
  • Считат, че частните висши училища реагират по-бързо на нуждите на пазара;
  • Не  споделят  становището, че  випускниците на частните висши училища намират по-трудно работа, отколкото тези на държавните;
  • Не подкрепят твърдението, че следването в частното висше училище е по-лесно, отколкото в държавното.

 

  

​Приемни изпити Допълнителна информация​
1. Интервю​​-Събеседване ​Свързано е с оценка на мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.
​2. Тест за установяване нивото на владеене на английски език ​Не е балообразуващ. Той позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.


Изпитите се провеждат в сградата на MT&M Колеж в София.
 

  

Предварителен прием:
  
​Вид изпит ​Дата на провеждане ​Класиране


​ ​01.06.2017
​Интервю  31.05.2017Редовен прием:
  

​ ​02.09.2017
Интервю​
01.09.2017Подаване на документи за кандидат-студентски прием от 27 февруари 2017 г.

Документите се подават в сградата на Колежа в София, бул. "Цар Борис" III №126:

"Информационен център" от понеделник до петък, от 09.30 до 18.00 ч.

и "Библиотеката" в събота и неделя от 10.00 до 14.00 ч.​

​​