Прием 2017

МТ&M Колеж е предпочитаното висше училище за млади хора, които от гледна точка на своите убеждения и представи:

 

  • Приемат, че в частните висши училища преподавателите обръщат по-голямо внимание на подготовката на студентите;
  • Считат, че частните висши училища реагират по-бързо на нуждите на пазара;
  • Не  споделят  становището, че  випускниците на частните висши училища намират по-трудно работа, отколкото тези на държавните;
  • Не подкрепят твърдението, че следването в частното висше училище е по-лесно, отколкото в държавното.

 

 

 

​Приемни изпити Допълнителна информация​
​1. Интервю - събеседване ​Свързано е с оценка на мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.
​2. Тест за установяване нивото на владеене на английски език ​Не е балообразуващ. Той позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.
Интервюто се провежда в сградата на MT&M Колеж в София

  
Предварителен прием:
  
​Вид изпит ​Дата на провеждане ​Класиране
​Интервю 31.05.2017 ​ ​01.06.2017
Класиране от кандидат-студентски прием 31.05.2017 г.

КЛАСИРАНЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 г.

Вх. № Име презиме фамилия

1200113 Антонио Атанасов Манов

1000104 Елизабет Руменова Спасова

1320112 Ивана Викторова Димитрова

1000105 Петя Симеонова Станчева

 

ПЪРВИ КУРС

2017/2018 уч. год.

ЗАПИСВАНЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

01.06.2017 г. - 30.06.2017 г.

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

9.00 ч. – 18.00 ч.

ВАЖНО ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ!!!

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО (В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЪРВИ ЕТАЖ) СТУДЕНТИТЕ НОСЯТ:

1. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА НА ИМЕТО НА СТУДЕНТА.

СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ КОЛЕЖА!!!

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯ В: Уни Кредит БУЛБАНК

Можете да получите сметката в информационен център на Колежа на първи етаж.


КЛАСИРАНЕ ЗАДОЧНО ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 г.

Вх. № Име презиме фамилия

2340102 Атанас Михайлов Колин

2000116 Селена Бориславова Нанкова

2340111 Стоян Ивов Иванов

2100107 Христо Иванов Иванов

 

КЛАСИРАНЕ ЗАДОЧНО АЛТЕРНАТИВНО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 Г. /ПЕТЪК и СЪБОТА/

Вх. № Име презиме фамилия

3240106 Ваня Петрова Янакиева

3400114 Иван Ивайлов Иванов

3400109 Лиа Николаева Чернева-Лазова

3000103 Харалампи Христов Христов

 

КЛАСИРАНЕ АЛТЕРНАТИВНО ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 Г. /НЕДЕЛЯ и ПОНЕДЕЛНИК/

Вх. № Име презиме фамилия

4000101 Александър Велинов Господинов

4000115 Александър Савов Вичев

4000110 Веселин Радославов Веселинов

4000108 Илияна Венелинова Йолова

 

ПЪРВИ КУРС

2017/2018 уч. год.

ЗАПИСВАНЕ

ЗАДОЧНО ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО АЛТЕРНАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

/ПЕТЪК и СЪБОТА/

АЛТЕРНАТИВНО ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ /НЕДЕЛЯ и ПОНЕДЕЛНИК/

01.06.2017 г. - 30.06.2017 г.

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

9.00 ч. – 18.00 ч.

ВАЖНО ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ!!!

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО (В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЪРВИ ЕТАЖ) СТУДЕНТИТЕ НОСЯТ:

1. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА НА ИМЕТО НА СТУДЕНТА.

СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ КОЛЕЖА!!!

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯ В: Уни Кредит БУЛБАНК

Можете да получите сметката в Информационен център на Колежа на първи етаж.

 ​

Редовен прием:
  
​Вид изпит ​Дата на провеждане ​Класиране
Интервю​
01.09.2017 ​ ​02.09.2017
 

Подаване на документи за кандидат-студентски прием 2017 г.

Документите за прием се подават в сградата на Колежа в София, бул. "Цар Борис" III №126 в

"Информационен център" от понеделник до петък, от 09.30 до 18.00 ч.

и "Библиотеката" в събота и неделя от 10.00 до 14.00 ч.​

​ ​