Прием 2017

МТ&M Колеж е предпочитаното висше училище за млади хора, които от гледна точка на своите убеждения и представи:

 

  • Приемат, че в частните висши училища преподавателите обръщат по-голямо внимание на подготовката на студентите;
  • Считат, че частните висши училища реагират по-бързо на нуждите на пазара;
  • Не  споделят  становището, че  випускниците на частните висши училища намират по-трудно работа, отколкото тези на държавните;
  • Не подкрепят твърдението, че следването в частното висше училище е по-лесно, отколкото в държавното.

 

 

 

​Приемни изпити Допълнителна информация​
​1. Интервю - събеседване ​Свързано е с оценка на мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.
​2. Тест за установяване нивото на владеене на английски език ​Не е балообразуващ. Той позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.
Интервюто се провежда в сградата на MT&M Колеж в София

  

 Прием м. Октомври 2017г.:
  
​Вид изпит ​Дата на провеждане ​Класиране
Интервю​
02.10.2017 ​ ​03.10.2017
 

Подаване на документи за кандидат-студентски прием 2017 г.

Документите за прием се подават в сградата на Колежа в София, бул. "Цар Борис" III №126 в

"Информационен център" от понеделник до петък, от 09.30 до 18.00 ч.

и "Библиотеката" в събота и неделя от 10.00 до 14.00 ч.​​


Редовен прием м. Септември 2017г.:
  
​Вид изпит ​Дата на провеждане ​Класиране
​Интервю 01.09.2017 ​ ​01.09.2017
Класиране от кандидат-студентски прием 01.09.2017 г.

КЛАСИРАНЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 г.

Вх. № Име презиме фамилия

1000117 Борислав Георгиев Филипов

1000123 Едуард Цветков Латинов

1000134 Христо Александров Атанасов
1000135 Росен Илиев Колчов
1000138 Яна Владимирова Зайкова
1200155 Ивайло Станимиров Колев

 

 

ПЪРВИ КУРС

2017/2018 уч. год.

ЗАПИСВАНЕ

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

04.09.2017 г. - 18.09.2017 г.

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

9.00 ч. – 18.00 ч.

ВАЖНО ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ!!!

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО (В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЪРВИ ЕТАЖ) СТУДЕНТИТЕ НОСЯТ:

1. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА НА ИМЕТО НА СТУДЕНТА.

СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ КОЛЕЖА!!!

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯ В: Уни Кредит БУЛБАНК

Можете да получите сметката в информационен център на Колежа на първи етаж.


КЛАСИРАНЕ ЗАДОЧНО ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 г.

      Вх. №       Име презиме фамилия

      2000143    Анита Руменова Аспарухова

      2000153    Елеонора Марио Иванова

    2340152    Ивайло Красимиров Миленков
    2000151    Ивелина Цецова Петрова
    2000140    Красимир Георгиев Рачков

      2000144    Кристиян Емилов Йорданов

      2000163    Катрин Фьонг Нгуен

  

 КЛАСИРАНЕ ЗАДОЧНО АЛТЕРНАТИВНО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 Г. /ПЕТЪК и СЪБОТА/

 

Вх. № Име презиме фамилия 

3000146 Владимир Цанков Костов 
3000142 Гинка Ваньова Величкова
3000129 Илиандър Валентинов Циров
3400132 Кристиян Григорий Илиев
3000150 Мартин Валериев Кирилов
3410131 Мила Руменова Иванова
3000154 Радослав Валентинов Ангелов
3142118 Ралица Сергеева Христова
3241128 Самуил Антоан Георгиев
3420158 Сашо Трайчев Петров
3000119 Симона Марио Бързачка 
3000149 Тони Георгиев Ангелов

 

КЛАСИРАНЕ АЛТЕРНАТИВНО ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2017/2018 Г. 

/НЕДЕЛЯ и ПОНЕДЕЛНИК/

  Вх. № Име презиме фамилияВх. № Име презиме фамилия

 4000161 Айрин Алик Ибрямова                                                                                

 4000156 Ваня Георгиева Петкова                                                                             

 4320122 Венислава Пламенова Атанасова                                                                      

 4000162 Виктор Марианов Димитров                                                                            

4000137 Виктор Минчев Христов                                                                              
4000147 Денис Орханов Юсеинов                                                                               
4000136 Денис Руменов Панчев                                                                               
4000121 Елица Георгиева Митева                                                                              
4000160 Илия Живков Калчев                                                                                 
4000133 Катерина Олегова Ермакова                                                                          
4000159 Кристиян Иванов Георгиев                                                                           
4000130 Лиана Бориславова Цветкова                                                                         
4300139 Петър Йорданов Йорданов                                                                             
4000Е148 Светослав Красимиров Михайлов                                                                      
4000120 Филип Рубенов Филипов                                                                               

 4000Е145 Христо Николаев Иванов                                                                             

  

 

ПЪРВИ КУРС

2017/2018 уч. год.

ЗАПИСВАНЕ

ЗАДОЧНО ТРАДИЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНО АЛТЕРНАТИВНО ОБУЧЕНИЕ

/ПЕТЪК и СЪБОТА/

АЛТЕРНАТИВНО ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ /НЕДЕЛЯ и ПОНЕДЕЛНИК/

04.09.2017 г. - 18.09.2017 г.

от ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК

9.00 ч. – 18.00 ч.

ВАЖНО ЗА ПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ!!!

ПРИ ЗАПИСВАНЕТО (В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПЪРВИ ЕТАЖ) СТУДЕНТИТЕ НОСЯТ:

1. ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА НА ИМЕТО НА СТУДЕНТА.

СТУДЕНТСКАТА КНИЖКА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ КОЛЕЖА!!!

ТАКСАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯ В: Уни Кредит БУЛБАНК

Можете да получите сметката в Информационен център на Колежа на първи етаж.

 

 ​

​ ​