Прием 2018

МТ&M Колеж е предпочитаното висше училище за млади хора, които от гледна точка на своите убеждения и представи:

 

  • Приемат, че в частните висши училища преподавателите обръщат по-голямо внимание на подготовката на студентите;
  • Считат, че частните висши училища реагират по-бързо на нуждите на пазара;
  • Не  споделят  становището, че  випускниците на частните висши училища намират по-трудно работа, отколкото тези на държавните;
  • Не подкрепят твърдението, че следването в частното висше училище е по-лесно, отколкото в държавното.

 

 

 

​Приемни изпити Допълнителна информация​
​1. Интервю - събеседване ​Свързано е с оценка на мотивацията на кандидат-студента за обучение в колежа.
​2. Тест за установяване нивото на владеене на английски език ​Не е балообразуващ. Той позволява на приетите студенти  да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.
Интервюто се провежда в сградата на MT&M Колеж в София

  

 
 
  

 

 ​

 

 

​ ​