Version HistoryVersion History

Name

mtm_college_priem

Title

mtm_college_priem

Comments

 

Contact

i:0#.f|mtmmembership|admin

Contact E-Mail Address

 

Contact Name

 

Contact Picture

 

Rollup Image

 

Target Audiences

No targeting

Page Image

 

Page Content


  

 

 MTM College_Plakat-text.jpg

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА
2019/2020 УЧЕБНИ ГОДИНИ

 

 
Академичният съвет на Висше училище Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София реши приемът на студенти да бъде целогодишен.
Кандидатстуденти могат да бъдат всички завършили средно образование без ограничения в пол, възраст или религия.
Кандидатстудентската кампания на Колежа за есенния семестър включва класиране с краен срок 31 юли '19 г. Записаните кандидатстуденти до 31 юли 2019 г. могат да заплащат семестриалната такса разсрочено 50% - до 31 юли и 50% до края на месец август 2019 г.
 
Документи се приемат в сградата на Висшето училище с адрес ул. Софийски герой” № 1, ет. 5, в Информационен център с ръководител г-жа Селина Йонкова. Могат да се ползват два телефона за контакт и информация:
0887 910 592
0889 869 400
Позвънете сега!

 

 

 

 

  

Учебният план е създаден за всички завуршили средно образование и адаптиран за групите:
» Възпрепятствани по различни причини да посещават занятия.
и още:
За тези, които са възпрепятствани да посещават занятията в Колежа (майки с деца, болни, работещи на отдалечени места, работещи със специално работно време и др.) е организирана форма на обучение с помощ на ментор. Менторът се грижи да обучи студента как се ползва платформата ДАКЕЛ”, където могат да бъдат намерени необходимите учебни източници, контакт с преподавателите и други необходими административни услуги и постоянна информация.
 
» Завършили или в момента курсисти на СофтУни.
и още:
Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг – София в партньорство със СофтУни предлага обучение по специалност Предприемачество”. Обучението по тази специалност, успоредно със софтуерното обучение, дава възможност да се завърши и висше образование – професионален бакалавър” в Колеж по МТМ.
Приемният изпит за СофтУни е приемен изпит и за Колежа.
» Курсистите, които следват в момента или са завършили HRC Кулинарна академия.
и още:
На тези, които мечтаят или планират да имат собствен хотел, или ресторант и кулинарията е тяхна страст, можем да помогнем в правилния избор. Колежът МТМ в сътрудничество с HRC Кулинарна академия предлага програма по Предприемачество” за образователната степен професионален бакалавър”.
Обучението в HRC Кулинарна академия, което осигурява знания и умения за работа в кухнята, е придружено с обучение в предприемачески и мениджърски знания и умения.
За тези, които идват от друга държава, курсът по български език улеснява адаптацията в новата културна среда.
Комплексът от курсове в Кулинарната академия паралелно с курсовете по предприемачество във висшето училище и успешно положен държавен изпит, осигуряват висше икономическо образование и са великолепна основа за успешна кариера.
 
» Тези, които не са успели да завършат висше образование или се нуждаят от допълнителна втора специалност.
и още:
В Колеж по МТМ сме убедени, че липсата на независима диплома за висше образование ограничава възможностите за пълна реализация, затова МТМ Колеж поема социален ангажимент към 40+-, 50+-годишните българи с трудов опит, които поради една или друга причина, не са успели да завършат висше образование и това ограничава възможностите им за заемане на високи мениджърски и лидерски позиции. За тях предлагаме и индивидуален план за обучение в присъствена или дигитална форма, съобразно времето, с което разполагат (делничните вечери след 18.00 часа и (или през уикендите).
 
» Трайно безработни младежи.
и още:
Колежът обявява перманентен прием и за младежи, които са трайно безработни с отстъпка от таксата за редовно обучение. Отстъпката е 20% от обявената такса.
При редовна форма на обучение студентите имат право да ползват студентски кредит, значителни облекчения при ползване на градския и ж.п. транспорт. Държавата поема осигуровките на тези студенти.
При записване в Колежа безработните следва да удостоверят, че получават издръжка от трудовата борса.
 
» Ученици от 12 клас, на които предстои да се дипломират.
и още:
Във висше училище Колеж по МТМ могат да кандидатстват ученици от 12 клас на средното училище. Дипломата за средно образование ще бъде представена след зрелостния изпит. По този начин, се увеличават шансовете за по-добър избор на професионално развитие.
 
» Завършили специализирани професионални гимназии (технически, кулинарни, по туризъм), икономически гимназии.
и още:
Вече 30 години Датски колеж София приема кандидат-студенти от специализирани техникуми, икономически гимназии и средни училища със засилено изучаване на маркетинг, търговия и/или предприемачество като признава част от дисциплините, а чрез индивидуални планове на обучение придобиването на висше образование може да се скъси до 2 години.
 
» Прекъснали обучението си в предни години или прехвърлящи се от други университети.
и още:
За прекъсналите обучението си могат да възтановят студентските си права и да завършат образованието си в МТМ Колеж.
Тези, които се прехвърлят от други университети или висши училища, Учебен отдел провежда процедура за признаване на взети вече изпити, което облекчава успешното завършване в по кратък срок.
 
 
» Майки с деца:
MT&M КОЛЕЖ предлага изготвяне на специални индивидуални планове разработени с помощта на ментори. Те ще ви насочват в създаването на най-удобен за вас вариант на обучение, задочно, дигитално или редовно. Със своите ментори можете да организирате посещение на определени лекции, които представляват най – силен интерес за вас, независимо от учебния план, който сте избрали, а също и да участвате в събития на MT&M КОЛЕЖ, насочени към кариерно развитие и бъдещи работодатели.
 
 
 


Ако избирате – изберете нас, заради следните предимства:
 
- Кратки срокове на обучение;
 
- Призната навсякъде в света диплома за висше образование;
 
- Ефективен индивидуален подход;
 
- Широко застъпени практически занятия;
 
- Възможност за двойна диплома;
 
- Голям избор на форми на обучение;
 
- Личен контакт с преподаватели и управленския екип;
 
- Достъп до програма Еразъм+;
 
- Възможност за студентски кредит;
 
- Постоянен и изгоден размер на таксата за обучение;
 
- Възможност за разсрочено плащане на таксата за обучение;
 
- Възможност за продължаване в магистърска програма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​ ​

​​​
​​​​​

Summary Links

Byline

 

Article Date

2/2/2019

Image Caption

News Summary

Информация и условия за прием в MT&M Колеж.

News Title

Прием

News Keywords

висше образование, висше образование в България, маркетинг, предприемачество, диплома, прием, прием маркетинг, прием мениджмънт, прием търговия, прием предприемачество, мтм колеж прием, мтм колеж, датски колеж

Title SEO

Прием МТ&М Колеж, Маркетинг, Предприемачество, Работа и учене
Content Type: MTM News
Version: 43.0
Created at 3/10/2014 8:29 PM by i:0#.f|mtmmembership|admin
Last modified at 6/28/2019 1:55 AM by Milena Hubanova