Бакалавърски програми

​Студентите, приети в МТ&М Колеж, завършват образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър”. Обучението в тази степен, за разлика от „университетския бакалавър”, е ориентирано основно към практиката и се провежда в рамките на 3 години.


Два варианта за прогрес


МТ&М Колеж предлага високо-квалифицирано бакалавърско образование в специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество”. През първата година студентите  от двете програми се обучават по един и същи учебен план.


Пътища на професионално развитие


Пред всеки, който завършва специалността „Маркетинг” и „Предприемачество”, остават широко отворени три възможни пътя за развитие:

• да направи успешна кариера в практическата дейност, като разчита на получената ОКС „професионален бакалавър”;
 
• да продължи да се усъвършенства чрез многобройните и разнообразни форми на следдипломна квалификация;

• да продължи, веднага или в бъдеще, обучението си в по-висока образователна степен - ОКС „бакалавър” и „магистър”.