Учебна база

​МТ&М Колеж има модерна и оборудвана учебна база, която предоставя отлична възможност на студентите да развият знанията и уменията си. В нея се включва библиотека, компютърна и информационна база. Бърза интернет връзка е осигурена във всяка от залите на МТ&М Колеж в София и Приморско.


Информационна и компютърна база


Сградата на МТ&М Колеж в столицата разполага с ефективна, модерна и достъпна информационна база, която студентите могат да използват ежедневно. Осигурена е бърза интернет връзка, необходима за обучението на студентите, както и 3 специално оборудвани компютърни зали. Базата на МТ&М Колеж в Приморско също предоставя качествена информационна и компютърна база.


Библиотека     


В София библиотеката е напълно преустроена и понастоящем има три зали -  книгохранилище, читалня и офис на завеждащ библиотеката. В нея студентите имат неограничен достъп до над 7500 броя литературни източници. Библиотеката в Приморско е по-малка и е в процес на развитие.


Социално отговорни


Хората в неравностойно положение могат да използват специални платформи до сградата на Колежа в София, чрез които с външна помощ се осъществява достъпа на студенти със затруднена мобилност. Поради невъзможност за изграждане на асаньор, на административния персонал е издадена заповед за физическо подпомагане на хората с увреждания. Сградата в Приморско е нова и позволява свободен достъп на гражданите в неравностойно положение.