През 2014 г. Колеж по МТМ и СофтУни подписаха Споразумение за партньорство в областта на обучението. По силата на това Споразумение студентите на СофтУни при желание имат възможност да комбинират обучението си в университета с това в Колежа - специалност еПредприемачество по съвместно разработена учебна програма. В края на тригодишния учебен период в Колежа, студентите получават диплома за висше образование – „професионален бакалавър”. По време на обучението си в Колежа студентите могат да се възползват от всички възможности за участие във форуми и майсторски класове, мобилност по програма „Еразъм +”.


Обща информация за кандидатстване​

Формуляр за кандидатстване