Обменна програма

​Колежът по маркетинг, мениджмънт и търговия не отстъпва от европейските норми и ценностти за обмен на студенти и преподаватели, като участва в програмата „Еразъм”. Освен това ние предлагаме и допълнителна възможност за придобиване на различни знания, умения и компетенции, чрез португалския институт „Ишкап”.


Обмен на студенти и преподаватели по „Еразъм +”


МТ&М Колеж притежава разширена международна харта по програмата за академичен обмен „Еразъм”. Така нашите студенти и преподаватели обогатяват своите умения и компетенции в университети и професионални училища от цяла Европа. За випускниците ни, които искат да бъдат част от програмата, се осигурява предварителна подготовка за повишаване на знанията им по английски език.

 

В документите по-долу можете да намерите полезна информация по "Еразъм", документи за кандидатване, класиране.


 

Класиране 2016 - 2017​

Класиране 2015 - 2016​​

Обща информация за Програма “Еразъм +”

Еразъм Харта

Основни принципи по програма "Еразъм +"

Партньорства

Молба за кандидатстване

Обща информация за Програма “Еразъм +” (EN)​​​

Еразъм Мобилности - служители

Еразъм Мобилности - студенти 2017/2018​

Еразъм Мобилности - студенти 2018/2019​

Erasmus_Pokana_2019_2020.pdf

  

ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto


За първи път тази година 2012/2013 МТ&М Колеж и португалският институт „Ишкап”  организират съвместна двустранна програма за обмен на студенти. Випускниците имат правото да избират кой семестър да заминат. И двете учебни заведения гарантират, че предметите и кредитите, които са придобити по време на програмата, ще бъдат признати. 

​ ​​​​​​​​​