Магистърски програми

​МТ&М Колеж провежда 3 магистърски програми съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Варненския свободен университет и Португалския институт „Ишкап”. Ние осъществяваме висикоквалифицираното обучение на студентите, като дипломите за тяхното завършено образование се издават от съответния университет.

 

Възможните програми са:
• „Международен маркетинг” -  Варненски свободен университет   
• „Бизнес икономика” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
• „Предприемачество” – ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto