Магистърски програми

​МТ&М Колеж провежда 2 магистърски програми съвместно с Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Португалския институт „Ишкап”. Ние осъществяваме висикоквалифицираното обучение на студентите, като дипломите за тяхното завършено образование се издават от съответния университет.

 

Възможните програми са:
• „Бизнес икономика” – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
• „Предприемачество” – ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto