Форми на обучение

​Редовна


Студентите, които постъпват в редовната форма на обучение, с много малки изключения, са току-що завършили средното си образование. Около 40% от тях кандидатстват само в MT&M Колеж.

 

Стипендии и осигуровки


Студентите, записани в редовна форма на обучение, имат право да кандидатстват по проекта „Студентски стипендии”, който  се изпълнява по Оперативна  програмата „Развитие на човешките ресурси”. Освен това те получават и полагащите им от закона средства за майчинство.  MT&M Колеж  гарантира, че по време на обучението всеки студент ще бъде здравно осигурен.

 

Задочна

 

В тази форма на обучение студентите обикновено са в по-висока възраст – 22-45 години. Около 70% от тях заемат добри позиции в йерархията на стопански фирми, предприятия, държавни и общински организации. Тези студенти търсят най-вече практически ориентираното образование, което откриват в  MT&M Колеж.

 

Задочно – алтернативна


Тази атрактивна форма значително улеснява студентите, защото часовете се провеждат в удобно за тях време - петък (вечер) и събота (през деня) или неделя (през деня) и понеделник (вечер). Това предоставя възможност на випускниците заедно с работата си да завършат висше образование.