Представяне на курса 

 

 

 


Код за ембедване:

<iframe src='https://mtmcollege-my.sharepoint.com/personal/deian_doikov_mtmcollege_bg/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc={0366a23f-771b-460a-9e87-d5836ddfa1e5}&action=embedview&wdAr=1.3333333333333333' width='350px' height='286px' frameborder='0'>Това е вграден файл тип \"презентация\" на <a target='_blank' href='https://office.com'>Microsoft Office</a>, поддържан от <a target='_blank' href='https://office.com/webapps'>Office Online</a>.</iframe>Форма за вход/регистрация