Услугата се предлага от шест банки:

1.      “Банка ДСК” – ЕАД

2.      “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

3.      “Алианц Банк България” АД

4.      “Юробанк България” АД

5.      „Първа инвестиционна банка” АД

6.      „Българо-американска кредитна банка” АД

За да кандидатствате, Вие трябва:

·         Да сте български гражданин или гражданин на страните, посочени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

·         Да сте под 35 години и да се обучавате в редовна бакалавърска, магистърска или докторска програма.

·         Да нямате придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен.

Студентският кредит:

·         Покрива таксата за обучение.

·         Фиксираната лихва е не по-висока от 7% за целия период, без обезпечение и без такси и комисиони.

·         Има гратисен период, който съвпада с времето на обучението и се простира до една година след неговото приключване.

·         Погасяването на кредита става на равни вноски в срок до 10 години след гратисния период.

Уверение може да получите от Кариерен център​