IMG_0018 (1).jpg

ПРЕПОРЪЧАНО!
 
Колеж по МТМ получи книги от Издателски комплекс – УНСС, по линия на вътрешния междубиблиотечен обмен.
 
Изданията можете да намерите в Библиотеката на КМТМ (ет. 9)