Достъп до библиотеки

Сводни каталози на АБ.
Каталог "Университетски Библиотеки" - КУБ http://www.pc-tm.com/abkub/
Своден каталог на библиотеки, работещи с АБ - СВОДЕН http://www.pc-tm.com/absvoden/abs.htm
Своден каталог на библиотеки при ВУЗ - Североизточна България - СЕВЕРОИЗТОК http://library.uni-ruse.bg/abss/
Своден каталог на библиотеки при ВУЗ - Пловдив - ВРЕМЕ http://vreme.pu.acad.bg/
 
 
Ретроконверсия на НБКМ - РЕТРО http://www.pc-tm.com/abretro/abs.htm
Други университетски библиотеки
Университетска библиотека „Св.Климент Охридски” http://libsu.uni-sofia.bg/
Нов български университет http://www.nbu.bg/index.php?l=27
Югозападен университет "Неофит Рилски" http://194.141.86.10/absw/abs.htm
Бургаски свободен университет http://library.bfu.bg/absw/abs.htm
Университет "Проф.д-р Асен Златаров" http://libwin.btu.bg/absw/abs.htm
Варненски свободен университет http://lib-serv.vfu.bg/absw/abs.htm
Икономически университет http://library.ue-varna.bg/absw/abs.htm
Технически университет http://lib.tu-varna.bg/absw/abs.htm
Централна библиотека на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm
Технически университет http://lib-tu.tugab.bg/absw/abs.htm
Шуменски университет - педагогически колеж http://83.228.92.83/absw/abs.htm
Висше училище международен колеж http://library.vumk.eu/absw/abs.htm
Аграрен университет http://lib.au-plovdiv.bg
Технически университет http://lib.tu-plovdiv.bg/absw/abs.htm
Европейски колеж по икономика и управление http://195.238.84.101/absw/abs.htm
Колеж по икономика и администрация http://213.145.118.11/absw/abs.htm
Русенски Университет "Ангел Кънчев" http://library.uni-ruse.bg/ab/
Стопанска академия "Д. А. Ценов" http://wlib.uni-svishtov.bg/
Университет по архитектура, строителство и геодезия http://lib.uacg.bg/absw/abs.htm
Университет за национално и световно стопанство http://lib1.unwe.acad.bg/ab/ab.htm
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" http://www.shu-lib.shu-bg.net/absw/abs.htm
 
Научни библиотеки
Централна библиотека на БАН  http://www.cl.bas.bg/
Централна техническа библиотека http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=1