Библиотека

​Библиотеката отговаря за образователните нужди на студентите и подпомага научно-изследователската работа в Колежа. Тя е мястото, където може да се открие актуална учебна и специализирана литература, както и справочен фонд и периодичен печат. Селектирането на необходимата информация се извършва съобразно препоръчаните библиографии по изучаваните дисциплини в МТМ Колеж.

 

Достъпът до нея е безплатен за студенти и преподаватели.