Бази данни

http://www.taylorandfrancis.com


"ProQuestCentral" е мултидисциплинарна и многоезична база данни с около 24 000 индексирани и реферирани заглавия, от които над 18 000 са предоставени в пълен текст. Преобладават периодичните издания, на са включени части от книги, дисертации, материали от конференции, работни документи и др. Представени са и документи на български език.

http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/ProQuest_Central.html


"Scitech Premium Collection" е база данни в областта на науката, техниката и технологиите. Съдържа над 9200 заглавия на научни и професионални списания, технически доклади, сборници от конференции и др. От тях 7100 са въплен текст. Включена е информация за повече от 50 000 документа на български език.

http://www.proquest.com/products-services/pq_scitech.html


"ProQuestDissertations&Theses A&I" е най-голямата база данни за дисертации. Тя съдържа над 2 млн. документа в пълен текст и още над 4 милиона представени до ниво резюме. Базата е на различни езици, не съдържа български дисертации.

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html​


Пробен достъп до BUSINESS SOURCE ULTIMATE - най-голямата колекция от научни списания за бизнес, икономика, финанси и миниджмънт, която съдържа над 3500 списания в пълен текст

http://search.ebscohost.com​


Пробен достъп до 31 юли 2017 г. - Alexander Street - ресурси, включващи видеоклипове, интервюта, документални филми, монографии и учебници, статии от научни списания, казуси и модули за корпоративно обучение в областите: бизнес, икономика, право, права на човека и др.


Линк към колекцията "The Complete Business and Economics Package"

http://search.alexanderstreet.com/business-economics​


Линк към колекцията Business Education in Video - http://search.alexanderstreet.com/busv


Линк към колекцията Psychological Experiments Online - http://search.alexanderstreet.com/pexp


Пробен достъп до 17.07.2017 г. до електронни списания на Emerald - „eJournals Premier“

http://www.emeraldinsight.com

https://academic.oup.com/journals

 

Пробен достъп до 20 юни 2017 г. до PASSPORT – база данни на Euromonitor International.

http://www.portal.euromonitor.com/portal/account/

 


Временен достъп до продукта „Сиела Норми + съдебна практика НЕТ“до 20.06.2017 г.- Достъп :http://web6.ciela.net/ или  www.ciela.net

 Потребителско име : biblio2017, Парола : ciela