За Работодателите

​МТМ Колеж поддържа тясна връзка с работодателите чрез анкетна процедура. Така се осигурява информация за тяхното мнение по отношение на професионалната характеристика на специалността, необходимите за практиката ключови компетенции и др. Резултатите от тези проучвания показват, че работодателите оценяват като много добро равнището на подготовка на завършилите обучението си в Колежа, поради практическата му насоченост.