Информационен център

Информационният център на МТ&M Колеж-София е мястото, където можете да се осведомите за:
Срокове и съобщения
 1. Кандидат-студентската кампания за новата учебна година.
 2. Датите от насрочените изпитни сесии: редовна, редовна-поправителна или ликвидационна сесия.
 3. Мястото и датите на лекциите и упражнения от текущия семестър.
 4. Сроковете за заплащане и записване по различните учебни програми.
 5. Различни други актуални съобщения.
 6. Присъстващи преподаватели и служители.
 
Документи
 1. Да подадете документи за кандидат-студентски изпит.
 2. Да подадете заявление за предстоящ изпит от ликвидационна сесия.
 3. Да получите уверение удостоверяващо актуалното Ви състояние, като студент в Колеж МТМ-София.
 4. Да потърсите студентската си книжка след положен изпит.
 
Такси
 1. Глоба за пропуснат срок на връщане на заета литература от библиотеката в Колежа.
 2. Такса за издаване на Академична справка.
 3. Такса за явяване на кандидат-студентски изпит.
 4. Такса за явяване на изпит от ликвидационната сесия.
 5. Такса за издаване на диплома за завършен курс на обучение в Колеж по МТМ-София.
 
Адрес на информационния център в МТ&M Колеж-София:

Ул. "Софийски герой"  №1, ет.5

П.К. 1612 София, България

Бизнес Център Прима
Контакти
Тел: +359 244 561 48
Мобилен: +359 889 869 400
e-mail адрес: info@mtmcollege.bg
​​​