Alumni Асоциация

​МТМ Колеж има изградена база данни Alumni, с която поддържа контакт и обем на информация за професионално реализиралите се наши студенти. Клубът Алумни подпомага създаването на общност от хора, дипломирали се в Колежа, съмишленици и професионалисти в сферата на маркетинга. Образователният процес се подпомога чрез организиране на различни събития – лекции, майсторски класове и практически занятия с вече изградили добра кариера наши специалисти.

 

Линк към 'Алумни' система