Важно съобщение!
 
 
 
Випускниците на Колежа, положили успешно Държавен изпит през октомври 2018 г. лично трябва да подпишат изготвените вече дипломи!

   
Срокът е един месец в периода
 15 януари 2019 – 15 февруари 2019.

 
 
Дипломите са на разположение за разписване:

 От понеделник до петък
10:00 – 18:00 ч. (информационен център, ет. 5)
 
Събота
10:30 – 13:30 ч. (Библиотека, 9 ет.)
 
Неделя
12:30 – 13:30 (Библиотека, 9 ет.)​​​​