Кариерен център към МТМ Колеж организират за вас публична лекция на тема:
 
 
"Електронен бизнес “ 
 
Лектори ще бъдат: проф.д.н. Николай Николов
                                   и  гл.ас.д-р Ирина Йовчева 
 
 
 
                                                       Кога:    11.06.2018 г. и 12.06.2018 г.
                                                               Къде:   Зала 1104
                                                                        Час:     18:00 - 21:00 ч. 
 
 
 
 
От лекцията ще научите:
·   кои са важните предпоставки за появата на електронния бизнес;
·   кои са основните му характерестики и правни регулации;
·   как той използва и трансформира ролята на информационните и комуникационните технологии  в помощ на различините си дейности;
·   какви възможности за промяна на мисията, визията и стратегиите той дава, които фирмите използват, за да постигнат целите си. 
 
 
Публичната лекция ще:
·   отдиференцира електронната търговия от електронния бизнес;
·   разкрие защо се развива с толкова бързи темпове електронната търговия;
·   представи тенденции, бизнес модели и стратегии на електронната търговия;
·   представи предимствата и недостатъците на електронната търговия, в сравнение с конвенционалната;