_00917_2.jpg

Два дни до последния срок за кандидатстване по
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ
 
 
Какво представлява практиката?
 
240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от
Колеж по МТМ.
Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи 480 лв.
след приключването й.
 
Срок за кандидатстване
 
11.07.2018 г.
 
Право на участие
 
Студенти от редовно и задочно обучение в ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”
 
За допълнителна информация и помощ се обръщайте към
Информационен център:
Красимир Първанов  - 02/4456148; 0889/ 86 94 00
Селина Йонкова – 02/4456148; 0887/ 91 05 92
e-mail: info@mtmcollege.bg
 
Научете подробности тук