Студенти от II курс създават сюжет за рекламен клип
 
          Студентите от II курс, алтернативно-задочно обучение по дисциплината "Потребителско поведение" създават сюжет за рекламен клип по ултра модерен и забавен начин, използвайки креативните си умения, ръководени от гл.ас. Ирина Йовчева, д-р по икономика и магистър по психология.
          Екипите се състезаваха помежду си за най-добра идея и изпълнение. Най-много точки събра отбор "Звездички" - Албена Китипова, Иван Иванов и Николай Димитров. Творческата задача е част от развитието на ДАКЕЛ (Директория за активиране на креативната енергия на личността) в Колеж по МТМ.