dancheva.jpg

МТМ Колеж стана съорганизатор на ХІІ Международна научно-практическа конференция  „Икономически аспекти на развитието на промишлеността в условията на глобализация”, която се проведе на 22 ноември  в гр. Москва, Русия. Другите организатори са Московски Политехнически университет (МПУ), Технологичен университет в гр. Королев и  Висше училище за регионално развитие в състава на Банков институт AMBIS в гр. Прага. Участие от страна на Колежа взеха доц. д-р М. Данчева  с доклад  Потребителите - главен маркетингов актив на висшето училище” и доц. д-р В. Сланчева с доклад „Парадигма и отличителен дизайн на услугите за малкия бизнес в България”.

 

Пленарен доклад изнесе проф. д.и.н. В. Д. Секерин, ръководител катедра „Икономика и организация” в МПУ. В своето обръщение към участниците той отбеляза факта, че 12-тото издание на конференцията се отличава с най-голям брой участници, представители на Русия, България, САЩ, Чехия, Германия и Молдoва. В рамките на конференцията бе проведен конкурс за най-добра студентска разработка по икономика.