Успешно премина МК „Инфлуенс маркетинг - препоръчана реклама в социалните мрежи"
 
Какво е инфлуенс маркетинг?
Кои са най-често прилаганите стратегии в инфлуенс маркетинга?
Как се вземат решения и как се избират и ангажират инфлуенсъри?
Как се измерват резултатите от инфлуенс кампании?
 
На тези и много други въпроси бяха  дадени отговори в проведения на
02.06 майсторски клас „Инфлуенс маркетинг - препоръчана реклама в социалните мрежи".
 
Лекторът, г-жа Даниела Ничева, съосновател, собственик и управител на RevTag - компания за инфлуенс маркетинг, запозна участниците в класа (студенти от първи и трети курс) с работещите инструменти и най-новите тенденции в тази област.
 
За успеха на майсторския клас свидетелстват и резултатите от анализа на анкетните карти  на участниците, които  много точно оцениха високото професионално ниво на лектора, практическата насоченост на изложението и ползата от класа като актуално допълнение към основните маркетингови дисциплини. 
 
 


(Снимки)
9infs.jpg
7infs.jpg6inf.jpg8inf.jpg1inf.jpg4inf.jpg5inf.jpg