МТМ Колеж стартира иновативни сертификационни курсове по креативно, дизайн и моделно мислене

Deyan.JPG


Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг стартира иновативни сертификационни курсове на обучение по :

Креативно мислене;

Дизайн мислене;

Моделно мислене;

Курсовете ще се водят от преподавателя в МТМ Колеж Деян Дойков. Те ще се състоят от отделни теми, които са групирани в две части – първа част е встъпителния семинар, който ще се проведе в СофтУни и втора част – в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг (КМТМ).
Целта на сертификационния курс по „Креативно мислене” е да помогне на обучаващите се да развият своите креативни умения и обогатят своите знания в областта, с цел техния професионален и личен живот да бъде в много по-голяма степен интересен. По време на семинара ще бъдат дискутирани теми, като индивидуална креативност, инструменти на креативно мислене, подходи в креативното мислене и примери за креативно мислене.
В курса по „Дизайн мислене” ще се обяснят принципите на дизайн мисленето, видове дизайн мислене, инструменти и подходи на дизайн мислене, както и примери за дизайн мислене.
В курса по „Системно и моделно мислене” ще бъдат обяснени  системния и моделния подходи, или по-просто казано, ще бъде представен обществения живот и бизнеса, като съвкупност от системи и модели, в тяхното изолирано съществуване и като взаимодийстие. Разбирането на тези системи и модели ще позволи на обучаемите, по-добре да разбират света, професионалната си дейност и бизнеса. Ще бъдат дискутирани теми, като системно мислене, моделно мислене, примери за моделно мислене и видове модели.

Датите на семинара, както и на сертификационния курс в Колеж по МТМ, ще бъдат обявени допълнително на www.mtmcollege.org

​​