През месец Август библиотеката ще работи само събота и неделя от 10:00 - 14:00 ч.