Колежът по МТ&М получи институционална акредитация за 5 години

 

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг, по-известен като Датския колеж в София, получи институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация.


Решението за това е взето на заседание на Акредитационния съвет на 7 декември 2017 г. На него с Протокол №27 Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг получава правото да дава висше образование по образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“ в определени области, професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез оценяване качеството на дейностите по чл. 6 от Закона за висшето образование.


Институционалната акредитация на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг е за срок от 5 години. Тя е с отлична оценка от 7.59 при максималната десетобална система. Капацитетът на висшето училище е определен да обучава 800 студенти.


Процедурата за институционална акредитация на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг е извършена на основание чл. 88, ал. 1, т. 5 от Закона за висшето образование и чл. 36, ал. 1 от Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация, според която членовете на Акредитационния съвет разглеждат доклада на Постоянната комисия по стопански науки и управление и гласуват обща оценка.


Срокът на валидност на институционалната акредитация е в съответствие с чл. 79, ал. 4, т. 2 от Закона за висшето образование.


Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг е създаден през 1993 г., което го прави едно от най-старите частни висши училища в страната. Има над 7 000 завършили студенти, голяма част от които заемат мениджърски топ позиции в България, Европа, САЩ и Япония.


Основният курс на обучение е 3-годишен, фокусиран върху маркетинга, мениджмънта и предприемачеството. Освен специализирано обучение, висшето училище гарантира и получаване на световно признати дипломи на успешно завършилите студенти.  Приложението EUROPASS, което се издава заедно с документа за висше образование, прави дипломата разпознаваема в Европа и света.

 

 

 
 

 

 

​