Бизнес практика по иновационен мениджмънт „АПИно - Иновации в действие”

СЪОБЩЕНИЕ
Управлението на иновациите е един от най-важните фактори за устойчив растеж на фирмите. Доказано е, че иновативните фирми по-добре се справят с глобалните предизвикателства и икономическите кризи. Фирмите, които имат системи за управление на иновациите са значително по-конкурентоспособни, а повишаването на иновационния потенциал на предприятията е един от най-важните приоритети в ЕВРОПА 2020.
На 16.06.2014 г. бе открита първата в страната бизнес практика по иновационен мениджмънт „АПИно - Иновации в действие”. В практиката се включиха 15 участника от различни учебни заведения. АПИно е съвместен пилотен проект на „Клуб по управление на знания, иновации и стратегии”, „Трелеборг Сийлинг Солюшънс България” и „МТ&М Колеж” в рамките на „Академия по иновационен мениджмънт” (АИМ).
В продължение на повече от месец младите хора, притежаващи различни умения и изучаващи различни специалности ще работят заедно за решаване на бизнес иновативен казус от реалната практика на фирма Трелеборг. Тяхното обучение чрез практика ще бъде насочено към повишаване на уменията им за генериране на иновативни бизнес идеи, креативно мислене и техники за решаване на управленски проблеми. Инициаторите разчитат чрез този проект да стимулират интереса на студентите към изучаване и практикуване на иновационен мениджмънт и да проверят ползата, които фирмите биха имали от по тясно сътрудничество с университетите за практики в тази област.
По време на откриването Димитър Христов, Председател на УС на КУЗИС посочи, че участниците ще работят в три екипа на състезателен принцип с участието на трима опитни ментори, а всеки екип ще разработи определен брои карти на възможностите и ще защити свое предложение за бизнес концепция по обща методика. Завършилите ще получат удостоверение и сертификат на Академията.
Според Руслан Папазян, Генерален директор на „Трелеборг Сийлинг Солюшън България” (ТСС) и носител на голямата награда в конкурса за млади мениджъри Next Generation 2011, самият факт, че практиката е предизвикала интерес сред младите хора е вече успех, а планираните упражнения, посещението в производственото звено на фирмата и решаването на реален бизнес казус ще окажат силен положителен ефект върху уменията и мисленето на студентите. Важен е не толкова резултата от казуса, а самия модел и процес на работа. За победителите - награда от фирма ТРЕЛЕБОРГ.
ТРЕЛЕБОРГ е глобална производствена група на повече от 100 години, разработваща иновативни високотехнологични решения в областта на материали за уплътняване, поемане на вибрации и защита в агресивни и подложени на голямо натоварване среди. Годишните продажби на групата са около 3 милиарда евро, а персоналът е от 29 000 служители в над 40 страни. В България групата е представена от маркетингов, инженерингов и логистичен център, разположен в гр. София и предприятие в гр. Перник. Българската фирма покрива пълното портфолио на компанията за пазарите в България, Румъния, Украйна, Беларус, Турция и Азербайджан.
МТ&M КОЛЕЖ е създаден през 1993 година по силата на междуправителствено споразумение между Кралство Дания и Република България и оттогава предоставя  високо качество обучение ориентирано към практиката по специалността „Маркетинг”, а от 2013 и по „Предприемачество“. Колежът е акредитиран към Националната агенция за оценяване. През 2010 г. става носител на отличието „Златна книга” за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към българското висше образование и  “Златен печат” за Европейски мениджмънт във висшето образование на  официалното представителство на Съвета на Европейската научна и културна общност.
КЛУБ по управление на знания, иновации и стратегии е НПО, в което членуват консултанти и  преподаватели в областта на знанията и иновациите. Организацията има за цел да популяризира достиженията на науката и добрите практики в управлението на знанията и иновациите и да създаде условия за продължаващо професионално развитие в тази област. Поддържа методическо партньорство с Европейска Академия по иновационен мениджмънт IMP3rove, Global Innovation Management Institute и European Certification and Qualification Association (ECQA).