доц. д-р Ана Хубанова:  Обучаваме студентите да не търсят, а да създават работа.

Интервюто с доц. д-р Ана Хубанова може да прочетете тук.