Преподавателят в Колеж по МТМ Цвети Дилкова защити докторат

На 26 април 2017 г. в Химикотехнологичен и Металургичен университет - София се проведе публична защита за придобиване на образователна и научна степен „доктор” на Цветанка Дилкова, преподавател по английски език в Колежа. 

 

Темата на дисертационния труд е „Стратегии за учение при превод в обучението на английски език за химикотехнологични специалности – методически проекции”.

 Dilkova-2.JPG
Dilkova-1.JPG  Dilkova-3.JPG

Научен ръководител на Цветанка Дилкова бе проф. д-р  инж. Сеня Терзиева. 

 

Ръководството на Колеж по МТМ поздрави доктор Дилкова, като й пожела  много здраве, успехи и развите в преподавателската и научна кариера.