Студентски форум „Предизвикателства пред съвременния потребител”

Центърът за оценяване и кариерно развитие има удоволствието да ви покани на студентски форум на тема „Предизвикателства пред съвременния потребител”.


Форумът ще включва презентации на два езика и е под методическото ръководство на преподавателя по английски Ани Малчева – Келерман и гл. ас. д-р Ирина Йовчева. В него ще вземат участие студенти от втори курс в редовна и задочна форма на обучение.


Продължителността му ще бъде около 90 минути, в две части. Първата част ще засегне когнитивните аспекти на потребителското поведение, а втората част ще бъде дискусионна и ще се фокусира върху защита правата на потребителите.


Заповядайте на 03.06.2017 г. в 11:30 ч. в Заседателната зала на Колежа.


Очакваме ви!​