Студенти представиха „Емоциите в Маркетинга”

В Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг се проведе студентски форум на тема „Предизвикателства пред съвременния потребител”.

Форумът включваше презентации на български и английски език и в него участие взеха студенти от втори курс в редовна и задочна форма на обучение, които представиха "Емоциите в Маркетинга".


Бяха засегнати когнитивните аспекти на потребителското поведение. Проведе се и дискусия с акцент върху защита правата на потребителите.


Събитето се проведе под методическото ръководство на преподавателя по английски Ани Малчева – Келерман и гл. ас. д-р Ирина Йовчева.