Стартира проект “Студентски практики” по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 

Стартира новият проект “Студентски практики” по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” към МОН. 

 

Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г.

 

В проекта ще могат да се включат около 46 000 студенти от всички висши училища в България. 

 

Съгласно проекта студентите разполагат с възможността да получат практическо обучение. За участие могат да кандидатстват всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.

За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.

 

Може да направите своята регистрация в информационната система на проект “Студентски практики” -  http://praktiki.mon.bg/sp