ВАЖНО! Разписване на дипломи

Уважаеми студенти,

 

Във връзка с изготвянето и получаването на вашите дипломи се налага всеки от вас да провери и разпише своята диплома в периода 10.01.2017 г. - 31.01.2017 г.

 

Отнася се за преминалите успешно Държавен изпит от 13 октомври 2016 г.

 

Подписването се провежда в Колеж по МТМ, през работно време,  както следва:

Понеделник - Петък - етаж 2  (Директор), от 9:30 ч. - 18:00 ч.

 

Събота и неделя – в библиотеката на Колеж по МТМ,  от 10:00 – 14:00 ч.

 

Тези от вас, които не разпишат дипломата си в определения срок, ще я получат със закъснение, поради забавяне на процедурите, свързани с МОН.

 

Повече информация относно церемонията по дипломирането ще получите в последствие.

 

 

С уважение,

 

Ръководството на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг