Акценти от публичната лекция на тема „Електронен бизнес”

 

Публичната лекция на тема „Електронен бизнес” премина под формата на двудневен семинар на 11-12 юни, 2018 г, като акцентира върху два ключови момента:

- действащият от 25.05.2018г. общ регламент за защита на личните данни /GDPR/ и регулациите, свързани с него и
- предизвикателствата пред електронната търговия в новата индустриална революция 4.0, като част от електронния бизнес.
 
Студенти от втори курс и магистри имаха възможност да задават въпроси, да направят коментар, да изкажат мнение, с което превърнаха форума в дискусионен. Интеракцията между лекторите и аудиторията, темата и нейното съдържание бяха оценени с "отличен" от страна на студентите, запитани чрез анкета.
Първият панел бе воден от проф. д.ик.н Николай Николов, а вторият от гл.ас.д-р Ирина Йовчева.
Събитието откри Ректорът на Колежа - проф. д-р инж Жозеф Теллалян, а финалните думи изказани от Директора на частното висше училище, доц. д-р Анна Хубанова. 
 
20180612_183353.jpg

20180611_192623.jpg

20180611_181207.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20180612_194218.jpg

20180612_194158.jpg