Представяне проучване „Работодатели 500+”

Само 9.2% от работодателите отчитат пропуски в образованието на студентите от Колежа по МТ&М

 

Тригодишното проучване обхваща 450 организации, основно мениджърите се оплакват от ниска мотивация, липса на умение да се изграждат екипи и лоша трудова дисциплина

 

Само 9.2% от работодателите отчитат образователни пропуски в квалификацията на служителите си, завършили висше образование в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг. Това сочат резултатите от мащабно изследване на преподавателите във висшето училище на потребностите на бизнеса от актуални знания, умения и професионални компетенции на наемната работна ръка на пазара на труда. То бе представено на конференция във висшето училище, посветена на взаимовръзката между потребностите на практиката и съдържанието на висшето образование,

 

Изследването е 3 годишно и обхваща мениджъри на банки, застрахователни дружества, строителни компании, вериги магазини, търговски фирми, рекламни и маркетингови агенции, производители, инвеститори, дистрибутори и др.

 

За периода от май 2014 г. до септември тази година са анкетирани 450 работодатели, от които 61.78% мъже и 38.22% жени с повече от 10 години управленски опит. Мъжете ръководят фирми със средна численост на персонала от 140 човека, а жените – от 80. Основно, те се оплакват от ниска мотивация на персонала, изграждане и сплотяване на екипи, лоша трудова дисциплина, неефективна комуникация и липса на лоялност. Само 2 на сто от изследваните фирми сочат, че нямат никакви проблеми в управлението на хора.

 

Повече от една трета, или 36.8% от мениджърите заявяват, че основното изискване, което имат към персонала, е за професионализъм и компетентност. За 31 на сто от тях най-важни са честността и лоялността, а за 30.3% - ангажираността към фирмата. Работодателите не толерират наетите служители да се грижат самостоятелно за здравето си, не се интересуват дали имат чисто съдебно минало или търпение, става ясно от получените резултати.

 

Като най-критични за организацията се явяват конфликтите в екипа, неспазването на трудовите задължения, стресът и претоварването с работа, неспазването на срокове и конфликти с клиенти. Недостигът на качествен персонал е посочен на последно място в скалата на изброените проблеми, като той се появява едва в последната година. 

 

Анализът на удовлетвореността на работодателите от полученото образование на професионалните бакалаври по маркетинг в Колежа по МТ&М показва, че учебните програми трябва да се актуализират с теоретични аспекти за осигуряване на по-висока трудова дисциплина, примери за успешни организационни модели, форми за работа в екипи и практически умения за организиране на Team building. Те ще залегнат в обучението в специалностите „Маркетинг” и „Предприемачество”, които се изучават в Колежа.

 

Проучването беше представено на Конференция в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг по повод Деня на народните будители.