Продължава приемът на студенти в Колежа

Продължава приемът на студенти за учебната 2017/2018 г. в  Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг в София, по-известен като Датския колеж.

Допълнителният прием е на 2 октомври 2017 г.  


Приемът в Колежа става по документи и интервю-събеседване. То е свързано с оценяване мотивацията на кандидат-студента за обучение в Колежа.


Кандидат-студентите попълват и тест за установяване нивото на владеене на английски език. Той не е балообразуващ, а позволява на приетите студенти да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.


Документите за прием се подават в сградата на Колежа в София, бул. "Цар Борис" III №126 в "Информационен център" от понеделник до петък, от 09.30 до 18.00 ч.и "Библиотеката" в събота и неделя от 10.00 до 14.00 ч.​


Изпитите се провеждат в сградата на МТМ Колеж в София.


През новата учебна година 2017/2018 бъдещите студенти могат да избират между три специалности - "Маркетинг",  "Предприемачество" и „Дигитален Маркетинг”. Продължителността на обучението е 3 години в четири форми – редовна, задочна,  задочно-алтернативна и дистанционно.


Обучението в Колежа е практически ориентирано и е подходящо, както за завършили средно образование, така и за работещи млади хора или безработни, но без висше образование и без значение от възрастта.


Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”. Тази степен, за разлика от „университетския бакалавър”, е силно ориентирана към практиката и е с по-кратка продължителност на обучение. След завършването й студентите могат веднага да продължат обучението си за „Магистри”.


Висшето училище е фокусирано върху модерния маркетинг, печелившата търговия и високоефективния мениджмънт.