Започна приемът на документи за кандидат-студенти

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг (МТ&М) по-известен като Датския колеж стартира прием на документи за кандидат-студенти.

 

Предварителният прием е на 31 май 2017 г., а редовният прием е на 1 септември 2017 г.

 

Приемът в Колежа става по документи и интервю-събеседване. То е свързано с оценяване мотивацията на кандидат-студента за обучение в Колежа.

Кандидат-студентите попълват и тест за установяване нивото на владеене на английски език. Той не е балообразуващ, а позволява на приетите студенти да бъдат разпределени по учебни групи, съобразени с нивото на владеене на езика.

 

В момента върви записването на кандидат-студенти.

 

Документите за прием се подават в сградата на Колежа в София, бул. "Цар Борис" III №126 в "Информационен център" от понеделник до петък, от 09.30 до 18.00 ч.

и "Библиотеката" в събота и неделя от 10.00 до 14.00 ч.​

 

Изпитите се провеждат в сградата на МТМ Колеж в София.

 

През новата учебна година 2017/2018 бъдещите студенти могат да избират между три специалности - "Маркетинг",  "Предприемачество" и „Дигитален Маркетинг”. Продължителността на обучението е 3 години в четири форми – редовна, задочна,  задочно-алтернативна и дистанционно.

 

Студентите завършват с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”. Тази степен, за разлика от „университетския бакалавър”, е силно ориентирана към практиката и е с по-кратка продължителност на обучение. След завършването й студентите могат веднага да продължат обучението си за „Магистри”.

 

Висшето училище е фокусирано върху модерния маркетинг, печелившата търговия и високоефективния мениджмънт.