Студентите на Колежа оценяват високо практическата насоченост и преподавателите в СУБ

Във връзка с поддържането на системата за мониторинг и оценка на обучението в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетниг и спазване процедурите на ISO, Центърът за оценяване и кариерно развитие проведе поредното анонимно анкетиране  сред студентите от трети курс -  сборни групи от всички форми на обучение  за оценяване съдържанието , методите на обучение, качествата на преподавателите в специализираните учебни блокове. 


В рамките на това проучване бяха обхванати 28 дисциплини в четирите специализирани учебни блока:

- СУБ „Мениджмънт 2030” с водещ преподавател – доц.д-р Венцислав Савов

- СУБ „Брандмениджмънт” с водещ преподавател гл.ас. д-р Маргарита Данчева

- СУБ „Бизнес предприятие” с  водещ преподавател Деян Дойков

- СУБ „Импорт-експорт” с водещ преподавател проф.д-р Стефан Стефанов


Студентите участвали в анкетното проучване са оценили високо всички преподаватели на отделните дисциплини в СУБ-овете.  Подчертано е високото компетентно ниво на повечето от тях . Студентите смятат, че изучаваните предмети са изключително полезни в практическо отношение. Те са оценили най-високо възможността да се работи по реални проекти и казуси, които практически могат да имат реализация и развитие, с всички съпътстващи процеса практики, подходи и методология.


Студентите са мотивирани и от добрата комуникация между тях и преподавателите.


Като цяло можем да обобщим, че студентите на Колежа харесват специализираните учебни блокове и ги определят като полезни, както в професионално, така и в личностно отношение.

​​