Честит 24 май!

По случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и сляванската писменост , пожелавам на всички преподаватели, служители в Колежа и студентите светъл празник!


Желая много дръзновение и успехи при осъществяване на житейските ви планове!

Носете винаги светлината на този празник в душите си!

Вярвайте в образованието като висша ценност и знайте, че няма нищо по-силно от знанието!

Съхранявате родния език и българската духовност!


За пемт публикуваме пълен прочит на страта, 38 буквена, българска азбука:


"Аз, Буки, Веди, Глагол, Добро, Есть,  Живете,  Дзело,  Земля, Иже (Йота), Герв, Како,  Люди Мислите, Наш,  Он,  Покой,  Рци,  Слово,  Твердо,  Ук, Ферт, Ха, От, Ци, Черв, Ша, Ща, Ер голям, Ер малък, Ят, Йот, ,Ю, Юс малък, Юс малък йотиран, Юс голям йотиран, Фита, Ижица!


Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така:


"Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! с ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!“.


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


Доц. д-р Ана Хубанова,

директор на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг

​​​