Подписи на дипломи ( ДИ 20 април 2018 г.)

 
Уважаеми студенти,
във връзка с изготвянето и получаването на вашите дипломи се налага всеки от вас да провери и разпише своята диплома в периода 16.07.2018 г. – 15.082018 г.

 
Отнася се за преминалите успешно Държавен изпит от 20 април 2018 г.

 
Подписването се провежда в новата сграда на Колеж по МТМ, през работно време, както следва:

 
Понеделник - Петък – (етаж 5 инфо център), от 10:00 ч. - 18:00 ч.
Събота и неделя – в библиотеката (етаж 9) на Колеж по МТМ, от 10:00 ч. – 14:00 ч.

 
Тези от вас, които не разпишат дипломата си в определения срок, ще я получат със закъснение,
поради забавяне на процедурите, свързани с МОН.

 
С уважение ръководството на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг.
Адрес: София, ж.к Лагера, Софийски герой №1, Бизнес център „Прима”, eт. 5 – администрация; eт. 9 - библиотека​​