Отворен клас за студентите от колежа

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг, организира отворен клас за своите студенти. 


10 ноември 2017 (петък) от 18:00 до 20:30 часа

Място: Зала 1101, етаж 11,

ул. „Софийски герой” №1  – Прима Бизнес Център​


Темите които ще бъдат обсъдени са:

Щастливи служители, доволни клиенти, по-високи печалби и Човешкият фактор при печеленето на доверие в социалните мрежи.

Лектори ще са д-р Даниел Пангев и докт. Алексей Потебня

 

 

Щастливи служители, доволни клиенти, по-високи печалби

Резюме:

Днешните служители – представители основно на поколенията Y и Z, и особеностите на средата, карат доста мениджъри и предприемачи да променят генерално своя подход за управление на хората си. Редица международни изследвания показват, че днешните служители имат една основна потребност – да бъдат щастливи на работните си места. Нещо повече – според тези изследвания съществува правопропорционална връзка между щастието им и печалбите на компаниите. И още един интересн факт - щастливите работници са с 12% по-продуктивни от средния служител. Компаниите, които се управляват от старите постулати и парадигми са обречени на залязване. Подходът, „основан на щастието“, гарантира дългосрочен успех в новия информационен век.

 

Теми:

            Какво е ВУКА среда[1] и с какво се характеризира тя? Кои са уменията и поведенията, необходими ни днес, за да сме успешни ръководители или предприемачи. Какво значи да имаме щастливи служители на работа. Защо това е ключово за успеха на компаниите на бъдещето? Как да изградим среда, която да прави служителите ни щастливи? Ще поговорим за фирмената култура и как се създава тя?  Ще имате възможност да чуете и видите добри практики от български и международни компании.

Всичко това ще научите ако дойдете на нашия Майсторски HR клас „Да правим служителите си щастливи“.    

[1] Терминът VUCA произлиза от военната лексика и означава Изменяем (Volatile), Несигурен (Uncertain), Комплексен (Complex) и Неопределен (Ambiguous). Той представя прехода от един свят, който е до голяма степен предвидим, до друг, който е непостоянен и до голяма степен нестабилен.


Д-р Даниел Пангев има повече от 11 години опит в сферата на човешките ресурси. Работил е в HR екипа на голяма международна банка, бил е част от националния треньорски пул към Националния център европейски и младежки програми. Понастоящем работи в HR екипа на „Овергаз мрежи“.  Провеждал е обучения на общински служители, интериорни дизайнери, ИТ специалисти, банкови служители. Участвал е в осъществяването на проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и "Младежта в действие". Магистър по Бизнес администрация, докторант и хоноруван преподавател. Води обучения на теми "Презентационни умения", "Обучение за обучители", "Работа в екип", "Комуникационни умения", "Управление на времето и стреса", “Управление на конфликти“, „Умения за интервюиране“, „Управление на човешките ресурси“, „Основни мениджърски умения“, „Обслужване на клиенти“ , „Лидерски умения“ и др.

 

Човешкият фактор при печеленето на доверие в социалните мрежи

Резюме:

            В епохата на Web 3.0, все по-големи очаквания се възлагат на дигиталните медии, като панацея за култивираната с години, криза на доверие в човешките отношения. “Чичко Гугъл (Google) знае всичко” стана крилата фраза, която разрешаваше години наред спорове за определени принципни положения. Социалните медии, в които автентичното говорене, съчетано със забавлението, присъщо за дигиталната среда, сформираше мнението на потребителите в мрежата. Трудно е да не забележим стотиците потребители на Мрежата. Те са навсякъде и непрекъснато поверяват все повече информация на информационните системи.

Теми:

            Готови ли сме да поверим нещо на някого, ако нямаме доверие? В реалния живот, все по-трудно се доверяваме. Анонимността на Мрежата и нейното привлекателно “лице” ни правят все по-готови да доверяваме повече и повече информация. Бумът на фалшивите новини и преките резултати, до който доведоха небрежните постове на кандидатът за президент и понастоящем президент на САЩ - Тръмб, ни накараха да си зададем множество въпроси:

    На кого и защо вярваме в Мрежата?

    Какво проверяваме и на какво се доверяваме в Мрежата?

    Какви са методите за обезпечаване на доверието в Мрежата?

            Тези и още много въпроси, свързани с доверието на потребителите в мрежата, ще са основни акценти. Ако се чудите, дали това е свързано с човека и с човешките отношения, то не забравяйте, че до доказване на противното, осъзнатите потребители на мрежата са хората с всички ньоанси на своята човешка природа.

 

Алексей Потебня започва своята кариера в рекламна агенция и воден  от мечтите си, поема управлението на портфейл ключови клиенти. Не след дълго, на базата на натрупаните опит и знания, поема административни позиции в кино-индустрията, като работи в административните екипи, по заснемането на рекламни клипове, на големи търговски марки и игрални филми. Реализира смело предприемаческо начинание в сферата на възобновяемите енергийни източници, като управлява различни по големина и компетенции екипи за реализиране на проекти в науката, изкуството, бизнеса. Участва активно по проекти, финансирани от програмата “Еразъм +”, в качеството на дизайнер на проекти, организатор и участник. Бакалавър по География, с нестихващ интерес в Социално-икономическата география, Магистър по Стопанско управление, хоноруван преподавател и понастоящем докторант по специалност Социално управление в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Концентрира своя изследователски интерес върху съществуващите форми на присъствие на брандовете в дигиталната среда.