Колеж по МТМ обявява конкурси за заемане на академични длъжности

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг – София обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

 

Доцент – един (област на В.О. - 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление – 3.8. Икономика, Маркетингови изследвания), със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник”;

 

• Професор – един (област на В.О. - 3. Социални, стопански и правни науки; професионално направление – 3.8. Икономика, Бизнес икономика), със срок 2 месеца от датата на обнародване в „Държавен вестник”.

 

Документите се подават в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – 1612  гр. София, бул. „Цар Борис III” № 126, Информационен център, тел.  02/ 445 6148, всеки раб. ден от 9.00 до 18.00 часа.