КОЛЕЖЪТ СЕ МЕСТИ В НОВА СГРАДА

Уважаеми студенти,

Градската строителна еуфория засяга силно нашата сграда, която обитаваме в момента. Предстои строителство, чиито вид и мащаби са сериозни и обитаването на стария ни дом става невъзможно.


Във връзка с това


КОЛЕЖЪТ СЕ МЕСТИ В НОВА СГРАДА на ул. „Софийски герой” №1  на ъгъла с бул. „Цар Борис III” – Прима Бизнес Център.


Сградата е срещу хотел „Форум”(бивш „Славия”) , големият паркинг на магазин Билла или трамвайна спирка „Лагера”.


Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг ще обитава 3 етажа:

5 етаж – Администрация и управление

9 етаж – Библиотека, езикови и компютърни кабинети

11 етаж – Учебни зали и лаборатории


На 1 октомври 2017 г. ще открием учебната година в Прима бизнес център на 11 етаж за студентите  

II курс от 11.00 ч., III курс от 12.00 ч. и Софт Уни от 13.00 ч.


На 7 октомври 2017 г.  от 11.00 ч. ще открием учебната година в Прима бизнес център на 11 етаж за

новите студенти – I курс.


До 10 октомври следва да сме се преместили в новата ни сграда.


До 10 октомври 2017 г. в Колежа на бул. „Цар Борис III” №126 ще работи Информационен център и служител от Учебен отдел.


Служебните телефони и GSM-и на Колежа остават същите с досегашните номера. 

​​​